Portada
Municipis

Manacor No presenta un relleu geogràfic accidentat, l’alçada mitjana és de 125m on predomina una gran única planícia únicament alterada per la Vall de la Nou. El terreny és calcari amb tonalitat vermellenca on tradicionalment s’ha alternat el cultiu de cereals amb el d’hortalissa i la vinya

Porreres Terres fèrtils, aptes per als cereals, els ametlers i les vinyes, juntament amb cultius característics del municipi, com han estat l’albercoc i el safrà.

Felanitx Terres formades per roques calcàries. Les tonalitats vermelles d’aquestes terres provenen de l’òxid de ferro, que juntament amb les argiles i els carbonats càlcics conformen un suport ideal per a la rel del cep.

Llucmajor Presenta una varietat interessant de terres, des dels sòls bruns calcaris més a prop de la costa fins a la terra rossa que trobam al raiguer del conjunt muntanyenc format al voltant del massís de Randa

Algaida El seu paisatge fa que es diferenciï de la resta de municipis de la zona, ja que hi ha Randa, la muntanya més alta del Pla i el millor mirador de l’interior de Mallorca. Des d’aquesta es poden observar les ondulacions en el terreny que pugen i baixen adornades amb ametlers, figueres i vinyes, cultivades en condicions climàtiques ideals per a la producció de vi.

Muro Les terres del conreu de vinya presenten tonalitats brunes i rogenques amb crosta calcària formada per dipòsits del Miocè.

Petra Pla de terres fèrtils interromput per petites elevacions amb gran activitat agrícola i ramadera

Pla i llevant