Portada
Introducció
President Antoni Bennassar Roig
Vicepresident Pilar Oliver Vich
Secretari Cristóbal Reus Amengual

La Denominació d’Origen Pla i Llevant fou creada l’any 1999. Actualment, el reglament de la Denominació d’Origen Pla i Llevant s'ha adaptat a les noves disposicions normatives i està regulat per l'Ordre de la consellera d'Agricultura i Pesca del 9 d'abril de 2005, per la qual s'aprova el Reglament de la Denominació d'Origen Pla i Llevant, el Consell Regulador i el seu òrgan de control.

L’objectiu principal del Consell Regulador és aplicar els preceptes d’aquest Reglament i del Manual de Qualitat, i vetllar pel seu compliment

Fitxer pdf amb el Reglament de la denominació d'origen Pla i Llevant, el seu Consell Regulador i el seu Òrgan de Control

Consell Regulador